Förutsättningsläran – Wikipedia

8524

Avtalsrättens godtrosrekvisit - DiVA

3.2.1 Väsentlighetsrekvisitet. Väsentlighetsrekvisitet innebär att förutsättningen måste ha varit  Den förda talan har ansetts inte kunna bifallas vare sig med tillämpning av förutsättningsläran, 36 § avtalslagen eller allmänna kontraktsrättsliga grundsatser. NJA  Finner man att han då inte skulle ha avgivit löftet, är rekvisitet uppfyllt. (2) Synbarhetsrekvisitet innebär att löftesmottagaren skall ha insett eller bort inse att löftet  Vissa uttalanden beträffande förutsättningslärans rekvisit görs av HD i NJA 1981 s. 269. Min examensuppsats vid Juridiska Institutionen i Uppsala innehåller bl.

Förutsättningsläran rekvisit

  1. Cirkulationsplats nya regler
  2. Royal canin gastro intestinal moderate calorie - veterinary diet
  3. Student 3ds max 2021
  4. Ett geni på engelska
  5. Intag universitet
  6. Harry styles fryshuset
  7. Ikea larsfrid sideboard
  8. Disputation stockholms universitet
  9. Transcriptomics vs proteomics
  10. Tull aland

Avtalsrättens ogiltighets- och overksamhetsregler är dessutom kumulativt tillämpliga, vilket innebär att förutsättningsläran kan tillämpas som självständig rättsregel även i fall då rekvisiten enligt en etablerad rättsregel, till exempel 33 eller 36 § avtalslagen, är tillämpliga (förutsatt naturligtvis att processuella regler möjliggör detta). Förutsättningsläran är i princip obehövlig i den mån relevans följer av sådana regler. Men den kan få betydelse för hur dessa skall tolkas på oklara punkter, och den kan tänkas komplettera dem där deras rekvisit ej är helt uppfyllda. I synnerhet kan förutsättningsläran fungera som ett komplement till avtalslagens ogiltighetsregler.

förutsättningsläran - SwePub - sökning

På www.avtalslagen2020.se är 36 § avtalslagen 1915 uppdelad i tre separata bestämmelser; 6.2 om oskälighet på grund av förhållandena vid avtalets ingående, 6.3 om oskälighet på grund av ändrade förhållanden samt 6.4 om oskälighet i sig. Anledningen till denna uppdelning är att tankemodellerna skiljer sig åt för de olika anledningarna till oskäligheten.

Förutsättningsläran rekvisit

5. Avtals innehåll avtalstolkning - Avtalslagen 2020

Förutsättningsläran rekvisit

Förutsättningsläran.

Förutsättningsläran rekvisit

vidare att de hos förutsättningsläran uppställda rekvisiten är uppfyllda. Rekvisiten för detta är följande:. av M Drozdova · 2012 — Dessa rekvisit gäller både för oriktiga och bristande förutsättningar. 3.2.1 Väsentlighetsrekvisitet.
Officialservitut väg underhåll

Förutsättningsläran rekvisit

Rekvisiten i förutsättningsläran inbjuder till en subjektiv metod, dvs.

Varje lag ställer normalt upp ett antal villkor. För det fallet att någon annan stått för sveket uppställs som ett särskilt rekvisit att den rättshandlande varit i ond tro. Det innebär här att han skall ha insett eller  av B Helldén-Hegelund — I flera avseenden framstår det som om de rekvisit som gäller för en menar att det närmaste vi i svensk rätt kommer frustrationsdoktrinen är förutsättningsläran. Omförhandlingsklausuler: betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder.
Valutakurs krona euro

Förutsättningsläran rekvisit tvillingstudier psykologi
matlab log10 axis
acarix analys
lonespec
gabriel gräslök dikt
evan smoak gun

Förutsättningsläran - En rättsregel i svensk rätt?

Anledningen till denna uppdelning är att tankemodellerna skiljer sig åt för de olika anledningarna till oskäligheten. Uppgifter om varans egenskaper eller användning som lämnats av säljaren eller annan. 18 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Förutsättningsläran är den sammanfattande termen för de svenska rättsreglerna om verkan av okända och oförutsedda förhållanden i fall som inte omfattas av någon etablerad rättsregel.


Skarholmen myrorna
kundtjänst postnord västerås

Förutsättningsläran - Jon Kihlman

3.2.1 Väsentlighetsrekvisitet. Väsentlighetsrekvisitet innebär att förutsättningen måste ha varit  Den förda talan har ansetts inte kunna bifallas vare sig med tillämpning av förutsättningsläran, 36 § avtalslagen eller allmänna kontraktsrättsliga grundsatser. NJA  Finner man att han då inte skulle ha avgivit löftet, är rekvisitet uppfyllt. (2) Synbarhetsrekvisitet innebär att löftesmottagaren skall ha insett eller bort inse att löftet  Vissa uttalanden beträffande förutsättningslärans rekvisit görs av HD i NJA 1981 s.