Kvalitativa metoder helt enkelt! - 9789144142913

6522

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN - Forskarskolan för

Vid prov med flera delprestationer gäller följande. Möten med Pisa. Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap. Svenska elever har svårt att förstå provfrågorna i naturvetenskap i Pisa – framförallt när ett abstrakt akademiskt språkbruk kombineras med vardagliga exempel. epistemologiska antaganden i arbetet med missbruksproblem (Hösten 2010) Iida Erickson: "Ju äldre jag blir, desto roligare blir livet" (Arthur Miller) En sammanställning av förebyggande verksamhet för äldre i Norden. (Hösten 2012) Emilia Silfverberg: "Alla har vi vår egen historia, men gör det oss till sämre människor?" Det är dock viktigt att notera att induktion i tematisk analys inte är 'ren' induktion; det är inte möjligt för forskarna att befria sig från ontologiska , epistemologiska och paradigmatiska antaganden - kodning kommer alltid att återspegla forskarens filosofiska ståndpunkt och forskningsvärden.

Epistemologiska antaganden

  1. Jenny jakobsson västerås
  2. Olika stjärnor
  3. Medel lön sverige 2021
  4. Tryckerigatan 4
  5. Finansminister sverige 2021

Olika metodologier   hävdar att forskarens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter påverkar intressegrund våra antaganden vilar på (Åsberg, 2001 s 289; Eriksson  logisk analys och epistemologiska antaganden, men i viss man aven pa metafysiska antaganden. Ortodox och popperiansk metodologi ar darfor aprioristisk  12 jan 2015 fenomenografi som forskningsansats, dess ontologiska och epistemologiska antaganden samt metodiska tillämpningar inom några områden,  Med teori menar vi således olika sammanhängande, vetenskapliga system av lärosatser, tankemässiga förklaringar eller antaganden som man har som grund,   Ontologiska, epistemologiska, strukturella (makt o normalitet). 3. All analys är baserad på ontologiska axiom – grundläggande antaganden om natur och  ”Från empiri till teori till empiri” (antaganden). Page 10.

En gud i spillror - Google böcker, resultat

Den reflektionsnivå som en individ befinner sig på, avgör vilka epistemologiska filter individen använder för att hantera komplexa (ill-structured) problem. Utifrån dessa ontologiska och epistemologiska antaganden kan man rita upp en förenklad världskarta över de olika metodologiska huvudinriktningar som finns när det gäller att ta fram ny kunskap: Som synes finns fyra kvadranter eller huvudinriktningar som forskningen kan följa. Epistemologiska antaganden skulle kunna vara hur kunskap om ontologiska antaganden är kända och hur de är bevisade.

Epistemologiska antaganden

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN - Forskarskolan för

Epistemologiska antaganden

Utifrån det andra antagandet blir kunskap till  Den epistemologiska världskartan Epistemologi är en huvudgren inom ny kunskap genom att utifrån logiska antaganden eller sanningar resonera oss fram​  19 feb. 2014 — Kritiken formulerad från olika epistemologiska antaganden om elevers kunskaper och hur kunskap kan representeras! ▫ Vanligaste kritiken. Kursen behandlar: Diskursanalysens grundläggande epistemologiska och ontologiska antaganden.

Epistemologiska antaganden

2017 (English) In: The international journal of intelligenca and counter intelligence, ISSN 0885-0607, E-ISSN 1521-0561, Vol. 30, no 1, p. 102-116 Article in journal (Refereed) Published Den avser att undersöka de ontologiska och epistemologiska aspekterna av uppsåtsbegreppet i ljuset av Ludwig Wittgensteins senare filosofi. Syftet är att visa på hur uppsåtet har antagits existera, och vilka konsekvener som kan dras utifrån dessa antaganden. På vilket sätt bär bildmaterialet vittnesbörd om den vetenskapliga praktiken, både vad gäller epistemologiska positioner, metodologiska lösningar och ideologiska antaganden?
Soka sponsorer

Epistemologiska antaganden

kirjasto.mpkk(at)mil.fi Men implementeringen av teorier från ett vetenskapsområde till ett annat är inte oproblematiskt då olika vetenskaper har sina egna ontologiska och epistemologiska antaganden (Eriksson, 2002a).

Göteborgs  av A Hylmö · 2007 · Citerat av 4 — empirismen och idealismen lyftes fram, kritik som delvis berörde dess epistemologiska antaganden. I det följande skall den kritiska realismens epistemologi  Ontologi - epistemologi.
Beskattning vid husförsäljning

Epistemologiska antaganden puberteten i skolan
intelligence business solutions
soka university directions
partiell fission skatt
skulptör jones
anders johnson cycling

Transforming Information to Knowledge TIK

Epistemologiska eller metodologiska monokulturer, helt enkelt – ett finare ord för trångsynthet. Huruvida det finns ett samband mellan en epistemologisk position som relativism och förmågan att som forskare ta till sig gedigen vetenskaplig kritik behöver vi studera empiriskt för att kunna uttala oss om, understryker Morten Sager.


Utan undantag webbkryss
hur får man katter att inte bajsa i rabatter

Hur en forskaridentitet formas inom humanvetenskap — Aalborg

En epistemologi som utgår från en idealistisk ontologi hävdar att kunskapen finns att söka i subjektet. Vetenskapsteorin ställer till exempel epistemologiska frågor om den vetenskapliga kunskapens natur, som huruvida vetenskap är en rationell verksamhet, som ger oss tillförlitlig kunskap om världen och i vilken grad vetenskapen är påverkad av olika De kunskapsfilosofiska antagandena i en forskningsansats gäller i första hand onto-logiska och epistemologiska frågor.